Profil spoločnosti

profil spolocnosti

 • spoločnosť MONZAR spol. s r.o. bola založená v roku 1998
 • zamestnáva 20 pracovníkov
 • spoločnosť vlastní budovy a sklady s kompletným strojným vybavením na výrobu a prefabrikáciu potrubných systémov, oceľových konštrukcií a zámočníckych výrobkov
 • spoločnosť disponuje vlastnými zdvíhacími, manipulačnými a dopravnými prostriedkami na zabezpečenie celého rozsahu svojej činnosti
 • spoločnosť má certifikovaný systém
  •  manažérstva kvality ISO 9001:2008
  •  environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004
  •  riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS OHSAS 18001:2007
 • spoločnosť je certifikovaná ako „zváračská prevádzka“ podľa DIN EN ISO 3834-2