Služby

Spoločnosť Monzar spol. s r.o. ponúka komplexné riešenia v týchto oblastiach:

  • výroba, prefabrikácia, dodávka a montáž potrubných systémov, výroba, dodávka  a montáž oceľových konštrukcií, zámočníckych výrobkov a strojnotechnologických zariadení pre chemický a potravinársky priemysel a občiansku vybavenosť
  • vykonávanie generálnych opráv, montáží a demontáží na výrobných zariadeniach
  • kompletná realizácia strojnotechnologických dodávok na kľúč vrátane zabezpečenia komplexnej projektovej dokumentácie, statických výpočtov, odborných prehliadok, skúšok a vystavenia protokolov
  • zabezpečenie montáží veľkých strojnotechnologických zariadení vlastnou zdvíhacou, manipulačnou a dopravnou technikou