Montáž potrubia

Spoločnosť Monzar s.r.o sa zaoberá montážou potrubí v rozsahu:

  • montáž nového potrubia
  • prefabrikácia
  • vložkovanie
  • oprava

.

.

.

.

.

.

.

.

.