Zukermandel

01.01.2014Na výstavbe polyfunkčného mestského centra vyrastajúceho v lokalite pod Bratislavským hradom sa spoločnosť Monzar s.r.o podielala úpravou inžinierských sietí a to prekládkou a budovaním nových rozvodov.

Zukermandel

Zukermandel
Zukermandel
Zukermandel
Zukermandel
Zukermandel
Zukermandel

Zoznam referencií